Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan

  • 1523 uppslagsord
  • Ca 7405 definitioner inom vitt skilda ämnesområden
  • Facktermer inom vitt skilda ämnesområden
  • Slangord
  • Historiska ord
  • Ålderdomliga ord och lågfrekventa ord
  • Dialektala ord