Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan

 • 1040 uppslagsord
 • cirka 5035 definitioner inom vitt skilda ämnesområden
 • Facktermer inom vitt skilda ämnesområden
 • Slangord
 • Historiska ord
 • Ålderdomliga ord och lågfrekventa ord i svenskan
 • Dialektala ord
 • X

 • x
 • Y

 • y