Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan

  • 1280 uppslagsord
  • Ca 6400 definitioner inom vitt skilda ämnesområden
  • Facktermer inom vitt skilda ämnesområden
  • Slangord
  • Historiska ord
  • Ålderdomliga ord och lågfrekventa ord
  • Dialektala ord