Sveriges mest omfattande ordbok över homonyma och polysema ord i svenskan

  • 864 uppslagsord
  • cirka 4200 definitioner inom vitt skilda ämnesområden
  • Facktermer inom vitt skilda ämnesområden
  • Slangord
  • Historiska ord