svenska
  1. ett östnordiskt språk som är nationalspråk i Sverige subst.
  2. ett läroämne i svensk skola där svenska språk och litteraturvetenskap ingår subst.
  3. kvinna från Sverige subst.
Tillbaka till startsidan