Bruksanvisning

 

Uppslagsordet

I centrum för Svensk homonymordbok (SHO) står själva uppslagsordet som markeras i fet stil. I SHO kan du som besökare komma åt definitionerna till uppslagsorden på två sätt. Det ena sättet är att skriva in ordet i sökrutan och det andra sättet är att klicka på ett uppslagsord som finns i ordlistan som är ordnad i bokstavsordning.

Om du väljer att skriva in ett ord i sökrutan får du antingen en träff för ordet eller så finns ordet inte med i SHO. Om ordet finns med i SHO kommer sökresultatet att visa sig i en grå rektangel under sökrutan. Om du trycker på den så kommer du fram till definitionerna för ordet.

Om ett uppslagsord inte finns med i SHO får besökaren ett meddelande med texten ”Ordet saknas…”. Att ett uppslagsord saknas i SHO kan ha olika förklaringar. En förklaring är att ett uppslagsord som har homonymier eller polysemier inte har hunnit registreras i ordboken. En annan förklaring är att uppslagsordet saknar homonymer och polysemier. En tredje förklaring är att besökaren stavar fel eller att denne söker ordet med en annan grammatisk form ( till exempel på ordets presensform istället för infinitivformen).

Definitioner

Under uppslagsordet finns det minst två olika betydelser av ordet som är mer eller mindre besläktade med varandra. Eftersom SHO inte är en traditionell definitionsordbok med syfte att förklara uppslagsordets betydelse i första hand utan visa på olika möjliga betydelser som ett ord kan inrymma är det obligatoriskt med minst två olika betydelser. Det är ju just det som är SHO:s uppgift.

Den enklaste konstruktionen kan du se i till exempel uppslagsordet afghan:

afghan

  1. person från Afghanistan
  2. långhårig vinthund som härstammar från Afghanistan