Bruksanvisning

 

Uppslagsordet

I centrum för Svensk homonymordbok står själva uppslagsordet som markeras i fet stil. Därunder kommer sedan minst två olika betydelser av ordet som är mer eller mindre besläktade med varandra. Eftersom Svensk homonymordbok inte är en traditionell definitionsordbok med syfte att förklara uppslagsordets betydelse i första hand utan visa på olika möjliga betydelser som inrymmer för ett uppslagsord är det obligatoriskt med minst två olika betydelser av uppslagsordet. Det är ju just det som är Svensk homonymordboks uppgift.

Den enklaste konstruktionen kan du se i till exempel uppslagsordet