Historik

 

2018-10-29: Offert från Galax Media skickas till redaktionen för att erbjuda konstruktion av hemsidan homonymer.se.

2018-12-10: Svensk homonymordbok aktiveras hos Google.