Historik

 

2018-10-29: Offert från Galax Media skickas till redaktionen för att erbjuda konstruktion av hemsidan homonymer.se.

2018-12-10: Svensk homonymordbok aktiveras hos Google.

2019-08-07: Antalet uppslagsord är nu uppe i 500 till antal efter att ordet efemär matats in.