Redaktionen

 

Ordboksförfattaren till Svensk homonymordbok heter Jean Azar. Till vardags arbetar han som gymnasielärare i svenska. Jean Azar har ett magisterexamen i svenska språk med lexikografi och terminologi som specialistområden.

Vid sidan av Svensk homonymordbok arbetar Jean Azar med tre andra ordböcker inom specifika ämnesområden. Dessa är inte publika ännu men befinner sig på excerperingsstadiet.