Redaktionen

 

Ordboksförfattaren till Svensk homonymordbok (SHO) heter Jean Azar. Till vardags arbetar han som gymnasielärare i svenska. Jean Azar har en magisterexamen i svenska språk med lexikografi och terminologi som specialistområden.

Vid sidan av Svensk homonymordbok arbetar Jean Azar med tre andra ordböcker. Dessa är ännu inte publika men befinner sig på excerperingsstadiet.