Svensk homonymordbok ger dig här material som du kan använda i svenskundervisningen. Uppgifterna är indelade i avsnitt med avgränsande rubriker.

 

ÖVNING 1 Hur slangord avspeglar allmänspråkliga ord

 

Många slangord bygger på associationer till allmänspråkliga ord i svenskan. Det finns till exempel kopplingar med det allmänspråkliga ordet gås och slangordet gås som betyder joint. Liknelsen bygger säkerligen på att marijuana som är rullad i vitt cigarettpapper påminner om vissa gäss som har vit fjäderdräkt.

Ett annat sådant exempel är slangordet Grekland i meningen ”det är rena rama Grekland i skolan jao!” Här associeras slangordet Grekland med kaos; ett tillstånd som har varit vanligt förekommande i just Grekland de senaste åren på grund av den ekonomiska krisen i landet.

Det finns mängder av sådana associationer som slangord bygger på. Kan du på egen hand komma på fler sådana kopplingar mellan allmänspråket och slang?

Undersök om de slangord du använder eller känner till finns i Svensk homonymordbok. Vilka kopplingar kan du göra mellan slangordet och det allmänspråkliga ordet? Om ditt slangord inte finns med ska du tipsa redaktionen så att de kan lägga in ditt slangord i ordlistan. Klicka på ”Tipsa oss” i den övre menyraden och skriv ditt bidrag i meddelanderutan och skicka till oss.

 

Övning 2 Arbeta med polysemi och homonymi i svenskan

 

Ordet homonym betyder att ett ord har samma uttal och samma stavning som ett annat ord. Homonymi är när just detta förhållande råder mellan två olika ord som av en tillfällighet har samma stavning och uttal. Motsatsen till en homonym är en synonym (när olika ord betyder samma sak). En variant av homonymi är polysemi där ett ord har olika betydelser men där betydelserna är semantiskt besläktade eller är härledda från uppslagsordet.

Ett exempel på två rena homonymer är ordet springa. Ordet kan antingen vara ett verb med betydelsen löpa eller ett substantiv med betydelsen en smal öppning. De homonyma orden är artskilda och saknar en semantisk anknytning med varandra. Ett exempel på polysema ord är ordet stjärna med betydelsen en starkt lysande himlakropp och stjärna med betydelsen en kändis eller framgångsrik person. I fallet stjärna är betydelserna olika men de har en viss anknytning till varandra, En stjärna är en person som likt en himlakropp märks och ”lyser” i jämförelse med andra ”vanliga, grå” människor.

Slå upp minst fem olika uppslagsord i Svensk Homonymordbok och avgör om betydelserna är homonyma eller polysema. Om du hittar polysema ord; förklara på vilket eller vilka sätt de är besläktade.

 

Övning 2 Eponymer – namngivare på Svensk Homonymordbok

 

En eponym är ett ord som härstammar från ett personnamn (oftast ett efternamn). Ordet ”adamsäpple” (struphuvudet på en man) kommer från Bibelns Adam, ”béchamelsås” (vitsås) är döpt efter den franske markisen Louis de Béchamel och ordet bojkott har vi fått efter den engelske kaptenen Charles Cunningham Boycott.

Undersök om det finns homonyma ord på personnamn i Svensk Homonymordbok. Slå till exempel upp orden Björn, Victoria, Isabell och Valentin. Vilka samband finns det mellan definitionerna till sådana ord?

Kan du hitta andra ord med olika betydelser i Svensk Homonymordbok där huvudordet kan vara ett personnamn?