Svensk homonymordbok ger dig här material som du kan använda i svenskundervisningen. Uppgifterna är indelade i avsnitt med avgränsande rubriker.

 

ÖVNING 1 Hur slangord avspeglar allmänspråkliga ord

 

Många slangord bygger på associationer till allmänspråkliga ord i svenskan. Det finns till exempel kopplingar med det allmänspråkliga ordet gås och slangordet gås som betyder joint. Liknelsen bygger säkerligen på att marijuana som är rullad i vitt cigarettpapper påminner om vissa gäss som har vit fjäderdräkt.

Ett annat sådant exempel är slangordet Grekland i meningen ”det är rena rama Grekland i skolan jao!” Här associeras slangordet Grekland med kaos; ett tillstånd som har varit vanligt förekommande i just Grekland de senaste åren på grund av den ekonomiska krisen i landet.

Det finns mängder av sådana associationer som slangord bygger på. Kan du på egen hand komma på fler sådana kopplingar mellan allmänspråket och slang?

Undersök om de slangord du använder eller känner till finns i Svensk homonymordbok. Vilka kopplingar kan du göra mellan slangordet och det allmänspråkliga ordet? Om ditt slangord inte finns med ska du tipsa redaktionen så att de kan lägga in ditt slangord i ordlistan. Klicka på ”Tipsa oss” i den övre menyraden och skriv ditt bidrag i meddelanderutan och skicka till oss.

 

Övning 2 Arbeta med polysemi och homonymi i svenskan

 

Ordet homonym betyder att ett ord har samma uttal och samma stavning som ett annat ord. Homonymi är när just detta förhållande råder mellan två olika ord som av en tillfällighet har samma stavning och uttal. Motsatsen till en homonym är en synonym (när olika ord betyder samma sak).