Källor

Fackböcker

Ewing, K. (2011). Grisar, Natur och Kultur.

Lantz, J. (2020). Parfym – näsor, noter och nischdofter, Norstedts Stockholm.

Michelson, P. (2010). All världens ostar, Tukan förlag.

Moberg, R. och Hultengren, S. (2016). Lavar – en fältguide, Naturcentrum AB bokförlag.

Nilsson, I. (2016). Hallon. Bokförlaget Arena.

Norén, K-G. och Enander, L. (2001). Klassiskt järnsmideNielsen Norén Förlag – Böcker

Näslund, G.K. (2010). Svenska äpplen, Kärnhuset.

Ordböcker

Digitala ordböcker och uppslagsböcker

Fula ordboken [fulaordboken.se]

Mäster gröns blomsterlexikon [blomsterlexikon.se]

Slangopedia [slangopedia.se]

Svensk ordbok (SO) [svenska.se]

Svenska akademins ordlista (SAOL) [svenska .se]

Svenska akademins ordbok (SAOB) [svenska.se]

Wikipedia [https://sv.wikipedia.org/]

Digitala källor

Muntliga källor