Litteraturförteckning

 

Tryckta källor

Nationalecyklopedin (NE)

Ord för ord. Svenska synonymer och uttryck (1984). J. Palmér & H. Friedländer. 2., moderniserade       uppl. utarb. av H. Friedländer. Stockholm: Norstedts

Svensk Ordbok (1986). S. Allén & al. Solna: Esselte Studium

 

Digitala källor

Fula Ordboken (www.fulaordboken.se)

Svenska akademins ordböcker (svenska.se)

Swedish Match (https://www.swedishmatch.com/sv/Service-sidor/Hitta-information/ordlista/)

Wikipedie (sv.wikipedia.org)

Wiktionary (sv.wiktionary.org)