stjärna
  1. stor lysande himlakropp av plasma subst.
  2. stiliserad figur av en stjärna med flera spetsiga uddar subst.
  3. inom typografi en teckenbild med ett antal punkter anordnade inom en tänkt cirkel
  4. symbol för klassifikation av kvalitet på varor och tjänster subst.
  5. framgångsrik och berömd person [SYN. kändis] subst.
  6. utmärkande duktig person i en grupp (se stjärna 2) subst.
  7. inom kynologi vit fläck i pannan ovanför stopet [SYN. stjärn] subst.
  8. snippa subst.
Tillbaka till startsidan