blåsalt
  1. inom kemi ett vattenlösligt salt framställt genom kokning av blod och pottaska [SYN. gult blodlutsalt, Kaliumferrocyanid] subst.
  2. pottaska utvunnen ur lut vid framställning av blodlutsalt subst.
Tillbaka till startsidan