anastomos
  1. inom medicin en öppen förbindelse mellan exempelvis tarmavsnitt eller blodkärl subst.
  2. inom medicin en oriktig benämning på en förbindelse mellan nervceller subst.
  3. inom lichenologi tvärförbindelse mellan hyfer subst.
Tillbaka till startsidan