babian
  1. en marklevande apa i familjen Cercopithecidae (markattartade apor) subst.
  2. om person som uppträder illa subst.
  3. motorcyklist med högt styre på sin motorcykel subst.
  4. sjöterm för person som håller fartyg i vakt under dagtid subst.
  5. sjöterm för vakttjänstgöring på fartyg (se betydelse 4) subst.
Tillbaka till startsidan