tjära
  1. en svart, trögflytande vätska som fram­ställs ur torrdestilation av sten­kol eller trä subst.
  2. inom hippologi motmedel för strålröta i hovarna på häst (kortform för trätjära) subst.
  3. ett cancerframkallande ämne som uppstår vid förbränning av tobak subst.
  4. bestryka med tjära verb
  5. bli stänkt med tjära verb
Tillbaka till startsidan