spikklubba
  1. den giftiga växten (Datura stramonium) som kännetecknas av vita trattlika blommor och taggiga kapsel­frukter subst.
  2. ett medeltida krossvapen i form av ett taggförsett huvud på en skaft [SYN. morgonstjärna 2] subst.
Tillbaka till startsidan