amma
  1. kvinna som ger bröstmjölk åt barn från en annan moder subst.
  2. kvinna som ger bröstmjölk åt en vuxen [mindre brukligt] subst.
  3. sköterska för barn [SYN. uppfostrarinna] subst.
  4. det att initialt ge näring, utveckling eller tillväxt för något [bildlig betydelse till 2] subst.
  5. egenskap, beskaffenhet, förhållande e. d. som leder fram till en annan egenskap subst.
  6. forsterland eller hemort subst.
  7. arbetsbin (som ägnar sig åt skötsel av larverna i bikupan) subst.
  8. inom zoologi ett djur som med könlös förökning frambringar avkomma. subst.
  9. inom zoologi honindivid, tillhörande den generation, som hos djur, vilka undergår generationsväxling, föregår de så kallade ammornas generation subst.
  10. ge bröstmjölk [~dia] verb
Tillbaka till startsidan