dagerrotyp
  1. inom fotografering kamera för dagerrotypi ( se dagerrotypi 1) subst.
  2. inom fotografering silverplåten valsad med tjockare kopparunderlag som används vid dagerrotypi (se dagerrotypi 1) subst.
Tillbaka till startsidan