dubbeldörr
  1. dörr som består av två delar [SYN. flygeldörr] subst.
  2. en inre och en yttre dörr för samma dörröppning subst.
Tillbaka till startsidan