e
  1. inom hippologi beteckning för en häst som är fallen efter sin far i härstamningen subst.
  2. inom matematik en konstant som utgör basen för den naturliga logaritmen Inmed ett värde på ~2,71828 [SYN. Nepers tal eller Eulers tal] subst.
  3. inom musik den tredje tonen i C-durskalan subst.
Tillbaka till startsidan