pointer
  1. medelstor hundras från Storbritannien som används till fågeljakt subst.
  2. typ av entrévärd på nattklubb som styr och bestämmer vem av de gästerna som ska få företräde i kön [från engelskan] subst.
Tillbaka till startsidan