gogo
  1. ett bantuspråk som talas av gogo-folket i Tanzania subst.
  2. en halvnomadisk folkgrupp i södra Tanzania subst.
  3. inom zoologi ett släkte av fiskar inom familjen Anchariidae subst.
  4. gök subst.
Tillbaka till startsidan