järnklove
  1. handklove av järn subst.
  2. inom teknik skruvstäd av järn subst.
Tillbaka till startsidan