bokkunskap
  1. kunskapsinhämtning från lästa böcker subst.
  2. kunskaper om böcker [SYN. bokkännedom, bibliognosi] subst.
Tillbaka till startsidan