mask
  1. äldre samlingsnamn för diverse krälande ryggradslösa djur utan extremiteter (ex: kålmask, likmask, plattmask, rundmask) subst.
  2. besvär orsaksad av parasitisk mask subst.
  3. karaktärsdrag som kännetecknas av ynklighet [bildlig betydelse till 1] subst.
  4. inom kortspel det att maska subst.
  5. lösansikte som täcker ansiktet eller del av ansiktet avsedd för skydd, isolering eller för att dölja identitet (ex: gasmask, fäktmask, slaktmask, narkosmask) subst.
  6. inom biljard en position där en boll ligger mellan stötboll och träffboll subst.
  7. kamouflage subst.
  8. inom datavetenskap en uppsättning data som tillsammans med en beräkning används för att utvinna information som lagras på annan plats (ex: bitmask, nätverksmask) subst.
  9. typ av datavirus som sprider sig på egen hand från dator till dator via internet (kortform till internetmask) subst.
  10. inom kynologi mörkare teckning i ansiktet på hund
Tillbaka till startsidan