amason
  1. fysiskt stark kvinna subst.
  2. krigisk kvinna [utvidgad betydelse till 1] subst.
  3. i grekisk mytologi ett krigiskt folk bestående av endast kvinnor och som är lika stridsdugliga som manliga krigare subst.
  4. djärv och skicklig ryttarinna subst.
  5. manhaftig kvinna med manliga karaktärsdrag subst.
  6. röva med artnamnet Polyergus rufescens subst.
Tillbaka till startsidan