alternativ
  1. en av flera val som är möjliga att välja [SYN. valmöjlighet] subst.
  2. annan möjlighet till en eller flera möjliga val (ex: ett alternativ är att privatisera pensionssystemet helt och hållet) subst.
  3. som kan väljas istället för något annat (ex: den alternativa förnybara energin blir alltmer konkurrenskraftig) adj.
Tillbaka till startsidan