idiom
  1. språklig varietet i tal (ex: hans skånska idiom skilde sig från övriga lagkamrater) subst.
  2. ogenomskinligt fast uttryck i ett språk (ex: nyanlända har svårigheter med svenskans idiom av typen ta tjuren vid hornen eller bränna sina broar) subst.
  3. inom programmering ett typiskt eller rekommenderat sätt att göra någonting i ett programspråk subst.
  4. språkegendomlighet [SYN. idiotism] [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan