tabun
  1. i utomeuropeiska förhållanden; religiösa eller moraliska inskränkningar för personer, platser eller föremål som måste undvikas för att de representerade en särskild kosmologisk och rituell kraft eller fara (pl./obest. form till tabu 1) subst.
  2. i europeiska förhållanden religiösa eller sociala förbud som väcker starka känsloreaktioner (pl./obest form till tabu 2) subst.
  3. en klar, färglös och smaklös nervgas som utvecklades i Tyskland subst.
Tillbaka till startsidan