olla
  1. låda som använd för torkning eller förvaring av frukt (även ålla) subst.
  2. låda för mältning av säd subst.
  3. brukslave subst.
  4. ihållande ljud (även oll) subst.
  5. tala högljutt eller föra oväsen verb
  6. gnugga ollonet mot föremål i syfte att förnedra eller besudla (vardagligt) verb
Tillbaka till startsidan