kompendium
  1. förkortad framställning av kurslitteratur subst.
  2. kort­fattad läro- eller hand­bok subst.
  3. inom filmfotografering anordning som sätts framför objektivet som fungerar som motljusskydd och filterhållare [SYN. matte box] subst.
Tillbaka till startsidan