järnstil
  1. skrivdon av järn [SYN. stylus] subst.
  2. skrift med stark intryck och skärpa efter inskrift ger (jämför järnstil 1) subst.
  3. bokstavsstil som förekommer på gamla romerska monument subst.
  4. kollektiv stil för produkter tillverkade av metall (ex. vägglampa i järnstil) subst.
Tillbaka till startsidan