koppling
  1. inom mekanik en anordning bestående av en eller flera lameller mellan motorn och växellåda subst.
  2. en fungerande förbindelse subst.
  3. det att vara förbunden subst.
  4. ett samband eller relation [bildlig betydelse till 2] subst.
  5. inom genetik när två gener nedärvs tillsammans än var för sig eftersom de sitter nära varandra på samma kromosom subst.
  6. inom kemi syra eller radikal förenad med ett kemiskt ovärksamt ämne subst.
  7. inom sjöfart en metod för att bestämma fartygets position genom att föra samman tillryggalagda kurser och distanser till en gemensam kurs eller distans på ett sjökort subst.
Tillbaka till startsidan