niger
  1. en afrikansk stat i Västafrika subst.
  2. såsom hälsning eller av artighet böja knäna från stående ställning (infinitiv/presens/aktiv till niga) verb
  3. böja knäna (som i en nigning) [SYN. knäar] verb
  4. segna ned verb
  5. böja sig verb
  6. sänka sig eller böja sig [bildlig betydelse till 2] verb
Tillbaka till startsidan