mantel
 1. enkelt ärmlöst ytterplagg som hängs över axlarna och sveps runt kroppen [~slängkappa] subst.
 2. ett stort stycke tyg eller skinn som använd för annat ändamål än klädesplagg subst.
 3. inom maskinteknik yttre skickt som omsluter och isolerar ett utrymme subst.
 4. inom vapenteknik omslutande yta kring något som till exempel gevärskulor, projektiler eller eldrör subst.
 5. inom rymdgeometri den buktande ytan på koner eller cylindrar subst.
 6. skickt mellan jordskorpan och kärnan i stenplaneter som består av magma subst.
 7. värde­papperet till aktie, obligation o.d. [ANT. kupongarket] subst.
 8. inom zoologi framryggen på fågel subst.
 9. inom zoologi ett organ hos blötdjur som består av laterala hudveck subst.
 10. inom sjöfart grövre lina som löper genom ett block vars ena ända är fast och i vars andra ända det dubbla blocket till en talja har stuckits in subst.
 11. inom kynologi svart teckning som löper från nacken, över ryggen till bäckenet och ner på sidorna (se mantel 1) subst.
Tillbaka till startsidan