stövborste
  1. borste som används för att avlägsna stöv från häst [SYN. ryktborste] subst.
  2. dammborste subst.
Tillbaka till startsidan