skär
 1. rosafärgad adj.
 2. ren och oskuldsfull [SYN. obesudlad] adv.
 3. i bordtennis ett hårt underskruvat slag subst.
 4. liten klippö [SYN. kobbe] subst.
 5. skärande blad på ett verktyg subst.
 6. tag med skärverktyg (ex: bonden tog kraftiga skär med lien) subst.
 7. skuren linje [SYN. skåra] subst.
 8. inskärning på axet till en nyckel subst.
 9. glidtag vid skridskoåkning subst.
 10. inom konståkning glidtag med skridskoskenornas ytter- eller inre kant i form av enkel båge framåt eller bakåt subst.
 11. skåror på is efter skridskoåkning (se skär 9) subst.
 12. skridskoskenans slipade kant eller egg subst.
 13. glans [SYN. skimmer] subst.
 14. inom glaskonst nedsänkt rand med vinkelformig tvärsektion på glas subst.
 15. skärsår [mindre brukligt] subst.
 16. den övre öppningen på en stålugn subst.
 17. inom odontologi skärkant på framtand subst.
 18. inom sjöfart sned position på fartyg under färd [SYN. gir] [föga brukligt] subst.
 19. snabbt framskridande av kolningen i ett begränsat parti av en mila; särskilt om sådant parti subst.
Tillbaka till startsidan