barnet
  1. människa i början av sin utveckling från födelsen till puberteten (sing./best. form till barn 1) subst.
  2. enligt FN:s barnkonvention en människa mellan 0-18 år (sing./best. form till barn 2) subst.
  3. en hallonsort från Storbritanien subst.
Tillbaka till startsidan