last
  1. lösa föremål på fordon som transporteras förutom bränsle och reservdelar och säkerhetsutrustning [SYN: gods] subst.
  2. ett äldre rymdmått för torra varor subst.
  3. inom mekanik statisk eller dynamisk kraft som belastar en struktur subst.
  4. i frasen elektrisk last: del av elektrisk krets där nyttoeffekten utvecklas subst.
  5. osund vana [SYN. ovana] subst.
  6. något som sänker välmåendet för en person [SYN. börda] subst.
Tillbaka till startsidan