brunbränna
  1. under upphettning bli brunsvedd subst.
  2. solbränna
Tillbaka till startsidan