aktivitetsområde
  1. område på solytan där aktiviteten periodvis är förhöjd subst.
  2. inom jakt det område där ett djur vistas för att finna föda, vatten eller skydd subst.
Tillbaka till startsidan