pickola
  1. liten flöjt med högt tonläge [SYN. pickolaflöjt, piccola] subst.
  2. litet mässingsblåsinstrument med hög ton som används i militärmusik subst.
  3. inom musik ett tonläge som är utmärkande för en pickola (se pickola 1) [mindre brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan