bakdörr
  1. dörr belägen på baksidan av en byggnad subst.
  2. bakre dörr på ett fordon subst.
  3. dörr som är sämre eller används sällan [allmän betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan