rödbena
  1. inom zoologi vadarfågeln Tringa totanus [SYN. rödben] subst.
  2. inom botanik ett ettårigt ogräs med lansettlika blad [SYN. pilört] subst.
Tillbaka till startsidan