bred
  1. en dimension med ett stort omfång på tvären en tänkt huvudriktning adj.
  2. om utsträckning på tvären i förhållande till sin huvudriktning [ANT. lång] adj.
  3. som upptar eller berör många olika företeelser, ämnen eller områden adj.
  4. om person som är muskulös adj.
  5. genuin och utpräglad om uttal i språk eller dialekt adj.
Tillbaka till startsidan