ruff
 1. väderskyddt utrymme i fritidsbåt [SYN. däckhus] subst.
 2. konstruktion på båt som skjuter upp över däck subst.
 3. inom lagbollsport ojust och alltför hårt spel subst.
 4. ofta i uttrycket ha ruff i sig: kraft, fart, schvung subst.
 5. i uttrycket i en ruff: på ögonblicket [SYN. snabbt] subst.
 6. inom golf område utanför spelfältet med hinder i form av högt gräs, sandbankar och vatten subst.
 7. vårdslös man i fråga om klädsel eller uppträdande [SYN. okultiverad, ohyfsad] subst.
 8. vagnssufflett (se ruff 1) subst.
 9. inom det militära oftast i uttrycket slå ruff: trumslag med ett kraftigare avslutningsslag subst.
 10. ett slags tyg subst.
 11. ljudhärmande ord för ett grymtande svin [SYN. nöff] [föga brukligt] interj.
Tillbaka till startsidan