amiral
  1. titel för den högsta befälhavaren över en örlogsflotta subst.
  2. fjärilen Vanessa atalanta som är en art inom familjen Nymphalidae ( ädelfjärilar) subst.
Tillbaka till startsidan