chimär
  1. inom zoologi och medicin en individ vars celler kommer från två genetiskt skilda individer subst.
  2. inom botanik en växt som byggs upp av två ärftligt olika vävnader [SYN. ymphybrid] subst.
  3. falsk föreställning som beror på en feltolkning av verkligheten [SYN. illusion] subst.
  4. önskedröm [bildlig betydelse till 3] subst.
Tillbaka till startsidan