vanna
  1. ett skeppsliknande träfat som används för att skilja agnarna från säd subst.
  2. en enklare maskin för att rensa säd [utvidgad betydelse av vanna 1] subst.
  3. inom glastillverkning ett större smältrum där glasmassa förs fram mot arbetsöppningen subst.
  4. kar för bad eller livsmedelstillverkning subst.
  5. kärl som används inom kemi eller fysik; särskilt i syfte att fånga in gaser subst.
  6. inom zoologi ett fjärilssläkte inom familjen Tineidae subst.
  7. rensa agn från säd med vanna 1 verb
Tillbaka till startsidan