babord
  1. inom sjöfart den vänstra sidan på ett fartyg [ANT. styrbord] subst.
  2. inom sjöfart i riktning mot babordsidan (se babord 1) adv.
  3. vänster adj.
Tillbaka till startsidan