gul
  1. en färg med beteckningen Y inom färgbeteckningssystemet NCS adj.
  2. inom hippologi en älder benämning för hästfärgen guldbrun [SYN. gulblack] subst.
  3. inom hipåpologi pälsvarianter på hästar där gulanlaget tillsammans med ett annat färganlag bildar en benämning på hästfärgen (ex: gulsvart, gulbrun och gulsvartbrun) efterled
Tillbaka till startsidan