bokvurm
  1. person som på ett öfverdrivet sätt intresserar sig för, samlar och fördjupar sig i böcker [SYN. bokmal] subst.
  2. bokvurmeri [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan