u
  1. inom hippologi förkortning för en häst som är fallen undan sin mor i härstamningen subst.
  2. inom fysik en beteckning för en måttenhet för att ange atomers och elementarpartiklars massa [SYN. atommassenhet] [från engelskans unified atomic mass unit] subst.
Tillbaka till startsidan